PZU »

PZU jest najstarszym graczem na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. PZU spośród ubezpieczeń komunikacyjnych (ubezpieczenia komunikacyjne) oferuje: Ubezpieczenie OC (inaczej ubezpieczenia oc w PZU), Ubezpieczenie AC w PZU (ubezpieczenie autocasco w PZU) oraz ubezpieczenie pasażerów z Twojego samochodu NNW (ubezpieczenie pzu od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz ubezpieczenie Assistance PZU.

Ubezpieczenie OC w PZU

Wszyscy wiedzą, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, inaczej Ubezpieczenie OC PZU, jest ubezpieczeniem obowiązkowym, obligowanym do zakupu dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego w Polsce. Jest to regulowane przez prawo. Każdy z nas, każdy kierowca musi posiadać przy sobie dokument stwierdzający, że nasze aktualne ubezpieczenie OC PZU jest ważne. Za brak takiego dokumentu lub ubezpieczenia obowiązkowego OC grozi mandat karny, a nawet odholowanie pojazdu. Mandat, w wyniku braku ubezpieczenia oc może wynosić nawet 3000 zł. Musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warto więc znaleźć najtańsze ubezpieczenie oc, dlatego polecam sprawdzić ofertę ubezpieczenie oc  PZU.

Ubezpieczenie OC w PZU chroni  kierowcę czy właściciela danego pojazdu przed konsekwencjami pieniężnymi, jeśli wyrządzi szkody osobom trzecim.  Firma ubezpieczeniowa PZU wypłaci poszkodowanemu finansową rekompensatę, która ma pokrywać szkody finansowe. PZU wystawia dokument, polisa ubezpieczenia OC PZU pojazdom mechanicznym tylko zarejestrowanych w Polsce. Umowa na ubezpieczenie OC musi być zawarta na 12 miesięcy. Wraz z pojęciem ubezpieczenia oc musimy obliczyć nasza składkę. Przed zakupem ubezpieczenie Oc w PZU, warto skorzystać z Kalkulator Oc PZU. Poprzez Kalkulator OC PZU, możemy poznać jakie składki oc - ceny oc - stawki oc, będą nas obowiązywać w PZU.

Zielona Karta w PZU

Zielona karta służy do ochrony posiadacza lub właściciela pojazdu przed konsekwencjami finansowymi, szkód wyrządzonym osobom trzecim POZA granicami Polski, na których terytorium państw znajduje się samochód powiązany z polisą. Polisa OC PZU zawiera wymienione państwa obowiązujące. Firma ubezpieczeniowa - towarzystwo ubezpieczeniowe PZU wypłaca odszkodowanie w konkretnej wysokości. Określone jest ono limitami przewidzianymi dla każdego państwa z osobna. Każdy kierowca, który wykupił ubezpieczenie OC w PZU otrzymuje Zieloną kartę bezpłatnie.

Komu się przyda Zielona Karta w PZU?

Zielona Karta z PZU jest wymagana na terenie około 14 państw. Wymieniane są między innymi Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Tunezja, Iran, Turcja, Izrael i Ukraina. Zielona Karta to takie międzynarodowe ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie AC w PZU, czy tanie ac jest możliwe?

Ubezpieczenie AC w PZU  to ubezpieczenie (autocasco insurance), które obejmuje odszkodowanie finansowe od pojazdów uszkodzonych z własnej winy, zniszczenia samochodu czy też kradzieży. 

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC PZU następuje wówczas, gdy samochód zostanie zniszczony lub uszkodzony w różny sposób. Sposoby te reguluje regulamin Ubezpieczenie AC w PZU. W przypadku nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu przedmiotami, zwierzętami oraz innymi pojazdami przysługuje nam odszkodowanie z  tytułu ubezpieczenia Autocasco w PZU. Jes ttak również w przypadku zdarzeń losowych np. powodzi, zatopienia samochodu, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu, oraz innych zakłóceń atmosferycznych. Odszkodowanie AC Pzu należy nam się również w przypadku działania czynnika termicznego, chemicznego z zewnatrz pojazud. Jeśli uszkodzimy wnętrze pojazdy przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej (Zakrwawienie wnętrza pojazdu). Standardowo rzecz biorąc ubezpieczenie ac w pzu pozwala nam również na odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. Uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu lub jego części i wyposażenia.

Ubezpieczenie NW w PZU


Ubezpieczenie NNW PZU  (czyli Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) jest dostępne w ofercie PZU. Ubezpieczenie NW chroni pasażerów podróżujących pojazdem oraz skutki wypadków i zdarzeń drogowych. Z tytułu ubezpieczenie NW, możemy od firmy PZU żądać odszkodowania związane z uszczerbkiem na zdrowiu, utratą zdrowia,życia lub niezdolnością  do pracy będącymi skutkiem wypadku drogowego. Każde odszkodowanie z ubezpieczenia NW w PZU jest uzależnione od kwoty ubezpieczenia i stopnia uszkodzenia zdrowia.

PZU udostępnia różne pakiety ubezpieczenia NW. NNW MAX w PZU pozwala na sumę ubezpieczenia od 100 000 zł do 500 000 zł. Ubezpieczenie chroni to konkretną osobę, odszkodowanie jest wypłacane nawet wówczas, kiedy kierowca jest sprawcą wypadku. Ochrona NNW jest na terenie Polski oraz poza jej granicami. PZU ubezpieczenie NW NNW Max cechuje niska składka, zniżka za OC lub AC w PZU, oraz minimum formalności przy zawieraniu umowy NW z agentem ubezpieczeniowym PZU.

Kupując NNW Max w PZU zyskujemy zabezpieczenie dla rodziny w przypadku śmierci, wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, czy gwarantowane wypłaty wysokich sum odszkodowania w bardzo skróconym czasie. Świadczenie odszkodowania NW jest wolne od podatku dochodoweg PIT.

Ubezpieczenie Assistance w PZU Autopomoc


Ubezpieczenie Assistane w PZU  jest nazwane inaczej. Jego nazwa to PZU Autopomoc to  ubezpieczenie, które gwarantuje pmoc w nagłych, całkiem niespodziewanych sytuacjach. Jeśli na przykład będziemy mieli wypadek, awarie samochodu, lub kradzież pojazdu, uszkodzenie opon, brak paliwa, wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz iala, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy, wówczas ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, informacyjną, medyczną oraz organizacyjną. Ubezpieczenie Assistance PZU zadba o nasze holowanie samochodu do najbliższego punktu serwisowego, czy nocleg dla pasażerów  (i kierowcy) pojazdu. PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort – bezskładkowe dla posiadaczy ubezpieczenia OC lub AC w PZU. Istnieje również ubezpieczenie assistance pzu - PZU Auto Pomoc w wariancie Super.

Kalkulator OC w PZU

Wyliczenie stawki ubezpieczenia OC w PZU odbywa się przez Kalkulator OC PZU. Umożliwia on nam obliczenie ceny ubezpieczenia oc (stawki oc, składki oc), ubezpieczenia ac w PZU, oraz NNW. Oczywiście wliczony we wszystkie pakiety ubezpieczenia jest assitance. Kalkulator Oc w PZU pozwala nam na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego bez wychodzenia z domu. Do obliczenia stawki ubezpieczenia OC w PZU należy znać własne dane, dane pojazdu oraz dane współwłaścicielu. W przypadku danych osobowych niezmiernie ważny jest wiek oraz okres posiadania prawa jazdy. W przypadku danych dotyczących pojazdu (np. ubezpieczenie samochodu osobowego) powinnismy znać datę produkcji, datę pierwszej rejestracji, pojemność, wyposażenie samochodu. Dodatkowo z informajcji o naszych poprzednich polisach powinniśmy znać obowiązujące nas zniżki oraz ilośc szkód wyrządzona w ostatnim roku.

Sprzedaż ubezpieczeń direct przez PZU odbywa się na całkiem osobnej witrynie (marce?) jaką jest PZU Online. Mozemy tam bez problemu skorzystać i wyliczyć składki ubezpieczenia pzu, przez kalkulator oc pzu i kalkulator ac pzu. Warto tutaj zaznaczyc ze przez PZU Online nie można ubezpieczyć autocasco samochodu starszego niż 10 lat.

O kalkulatorze OC, AC

Aby skorzystać z wyliczenia składki OC, AC proszę o naciśnięcie dużego, zielonego guzika o treści "Kalkulator OC". Po przejściu ujrzemy stronę internetową firmy Liberty Direct, a wraz z nią formularz kontaktowy, po wypełnieniu którego skontaktuje się z nami konsultant ubezpieczeniowy.